Univerzita

Memorandum o spolupráci medzi TUKE a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Display portlet menu

Memorandum o spolupráci medzi TUKE a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Podpisom memoranda o spolupráci medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyvrcholil obojstranný záujem o prehĺbenie spolupráce za účelom lepšieho zapojenia sa do spoločných aktivít, vývojových a inovatívnych úloh.

Pred podpisom spoločného memoranda sa 28. novembra 2019 uskutočnila odborná prednáška generálneho riaditeľa Sekcie informačných technológií verejnej správy Ing. Jaroslava Kmeťa na tému: Modern-eSlovensko, štát priateľský k ľuďom a následne v piatok 29. novembra 2019 prebehol samotný podpis memoranda. Za TUKE ho podpísal rektor prof. Stanislav Kmeť a za ÚPVII generálny riaditeľ Ing. Jaroslav Kmeť.

Memorandum upresňuje doterajšie vzájomné formy spolupráce oboch inštitúcií, ktoré boli sústredené v UVP TECHNICOM. Zároveň deklaruje nové oblasti, medzi ktorými nechýba obojstranné poskytovanie odborných konzultácií, vytváranie podmienok na prípravu študentov pre trh práce napr. formou možnosti krátkodobých stáží, využívanie odborných poznatkov, námetov a pripomienok vedeckých a pedagogických odborníkov.

Memorandum o spolupráci medzi TUKE a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Display portlet menu