Uchádzači

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach: 16. október 2018

Bližšie informácie o univerzitnom DOD: https://dod.tuke.sk
 

Fakulta Termín DOD
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  •  
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  •  
Strojnícka fakulta
  • 16. 10. 2018
Fakulta elektrotechniky a informatiky
  •  
Stavebná fakulta
  • 26. – 27. 2. 2019
Ekonomická fakulta
  • 16. 10. 2018
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
  •  
Fakulta umení
  •  
Letecká fakulta
  •