Informácia o možnosti poskytnúť 2% dane z príjmov za rok 2023 v roku 2024

Display portlet menu

Informácia o možnosti poskytnúť 2% dane z príjmov za rok 2023 v roku 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti, absolventi a priatelia Technickej univerzity v Košiciach,

2% z Vašich daní pomôžu podporiť rozvoj vzdelávania, vedecko-výskumných činností, športových, kultúrnych a iných záujmových aktivít na Technickej univerzite v Košiciach. Aj vďaka Vašim finančným prostriedkom budeme môcť napomáhať tým aktivitám, na ktoré sa nie vždy nájdu dostatočné finančné zdroje.

Ak by ste sa rozhodli prispieť svojimi 2% zo zaplatenej dane z príjmov v prospech Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond (v skratke „SAPTU, n. f.“), čítajte ďalej priložené súbory, pričom začnite Oznamom.

Za všetky venované prostriedky vopred ďakujeme.

JUDr. Ivana Semanová, správkyňa fondu

Oznam
Vyhlásenie (editovateľné)