Úsek zahraničných vzťahov a mobility

Display portlet menu

Úsek zahraničných vzťahov a mobility

Činnosť úseku je zabezpečovaná v súlade so stratégiou pre internacionalizáciu, ktorá je súčasťou dlhodobého zámeru univerzity. Je pracoviskom, ktorého hlavnou zodpovednosťou je rozvoj a udržiavanie zahraničných vzťahov, rovnako ako vytváranie nových kontaktov za hranicami Slovenska.

Pracovníci úseku aktívne spolupracujú s fakultami pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. Úsek sa venuje príprave celouniverzitných dohôd, zmlúv o spolupráci, manažuje mobilitné programy a koordinuje program Erasmus+ (mobilty študentov a pracovníkov do krajín EÚ a mimo EÚ).

Pracoviská riadené prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu


Kontakt

 

VÝZNAMNÍ PARTNERI VO SVETE

Technická univerzita v Košiciach je v rámci programu Erasmus+ zapojená do Kľúčových akcií 103 a 107 určených pre mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl. Naša univerzita má podpísaných 264 bilaterálnych dohôd s vysokými školami z 21 krajín EÚ (vrátane Turecka a Macedónska) a 14 dohôd s vysokými školami z 8 krajín mimo EÚ (Brazília, Gruzínsko, Moldavsko, Maroko, Nový Zéland, Taiwan, Srbsko a USA). V roku 2017 študovalo na fakultách TUKE 72 zahraničných študentov z Brazílie, Estónska, Francúzska, Lotyšska, Macedónska, Moldavska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska, Taiwanu, Talianska a Turecka. 

TUKE je zaradená do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics, 4 International Colleges and Universities, a ďalšie.

  • 101 PARTNERSTIEV S VIAC AKO 30 KRAJINAMI SVETA
  • 178 MOBILÍT ŠTUDENTOV V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
  • 161 PREDNÁŠAJÚCICH A ŠKOLIACICH PRACOVNÍKOV Z PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT