Univerzita

Zomrel bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach

Display portlet menu
Späť na oznamy

Zomrel bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach

Správy

Prof. Kmeť

 

Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov opustil
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.,
bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Parte
Fotografie z poslednej rozlúčky

 

Profesor Stanislav Kmeť sa narodil 6. marca 1957 v Přerove. Vyštudoval Stavebnú fakultu VŠT v Košiciach, v odbore Pozemné stavby so zameraním na Statickú analýzu konštrukcií. V roku 1992 habilitoval na docenta v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, v roku 2000 bol inaugurovaný a titul profesor získal v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. V roku 2020 mu bol udelený titul DrSc. vo vednom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Po ukončení štúdia pôsobil ako asistent na Katedre nosných konštrukcií a zakladania SvF VŠT v Košiciach, neskôr ako odborný asistent a zástupca vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF VŠT v Košiciach. V roku 1991 sa stal prodekanom pre zahraničné styky a vedeckú výchovu SvF VŠT v Košiciach, neskôr pôsobil ako dekan Stavebnej fakulty TUKE a tiež ako prorektor pre rozvoj TUKE. Do funkcie rektora Technickej univerzity v Košiciach bol zvolený v roku 2015 a pôsobil na tomto poste až do augusta 2023.

Profesor Stanislav Kmeť bol významný slovenský pedagóg a vedec v oblasti stavebníctva. Vo svojom profesionálnom živote sa venoval problémom teórie a navrhovaniu inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýze a simulácii aplikáciou nelineárnych matematicko­‑fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie.

Bol členom redakcie šiestich domácich a medzinárodných časopisov, autorom a spoluautorom 5 kníh, 110 vedeckých a odborných článkov v časopisoch, vrátane CC, viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch. Prednášal vo vyše 30 krajinách sveta. Podieľal sa na 36 realizovaných projektoch a 50 expertíznych správach a posudkoch pre priemysel. 

 

V profesorovi Kmeťovi strácame vynikajúceho odborníka, vedca, pedagóga a manažéra našej alma mater, ale predovšetkým priateľského človeka plného optimizmu, so širokým rozhľadom a otvoreným srdcom.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., vyjadruje v mene univerzity úprimnú sústrasť rodine a blízkym.

 

Česť jeho pamiatke!

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data