Univerzita

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých 2021

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých 2021

Správy

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2021, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE.

Všetkých 8 projektov, ktoré boli financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1.1.2021 do 31.12.2021 sa ukončili výsledkom záverečného hodnotenia – úspešne splnené ciele projektu.

01/TUKE/2021: Štúdium hydratačných procesov a vybraných vlastností cementových kompozitov fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a elektroanalytickými metódami vo väzbe na ich udržateľnosť, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Róbert Figmig, Stavebná fakulta

02/TUKE/2021: Komplexný prenos tepla a vody v stavebných konštrukciách historických budov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Jaroš, Stavebná fakulta

03/TUKE/2021: Výskum tuhnúcich základkových materiálov na báze odpadov pre ťažbu nerastov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Konček, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

04/TUKE/2021: Návrh technického zariadenia pre maloplošnú antibakteriálnu a antivirotickú dekontamináciu povrchov nákladu a batožín v leteckej doprave, zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Rácek, Letecká fakulta

05/TUKE/2021: Výskum vplyvu a vlastností javov s pomalou dynamikou fluidných svalov na presnosť ich modelovania, zodpovedná riešiteľka: Ing. Monika Trojanová, PhD., Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

06/TUKE/2021: Testovanie inovatívnych technológií – digitalizácia, zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Šabík, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

07/TUKE/2021: Výkonový multiport menič s aktívnymi mostíkmi pre použitie v elektrických a hybridných vozidlách, zodpovedný riešiteľ: Ing. Adrián Marcinek, Fakulta elektrotechniky a informatiky

08/TUKE/2021: Zlepšenie parametrov vnútorného prostredia adaptáciou zelenej steny do priestoru učebne, zodpovedná riešiteľka: Ing. Mária Hlinková, rod. Šugareková, Stavebná fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data