Univerzita

Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku

Display portlet menu

Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku

26. mája 2017 slávnostnou promóciou v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach ukončili štúdium absolventi Univerzity tretieho veku. V akademickom roku 2016/2017 si prevezalo osvedčenie 189 študentov, ktorí ukončili štúdium v 8 odboroch: Anglický jazyk, Dejiny umenia, Informatika a informačné technológie, Psychohygiena, Právo, Medicína, Psychológia, Stavebníctvo a architektúra.

Najstaršou absolventkou, ktorá si prevzala osvedčenie bola pani Libuša Lopejská, ktorá koncom roka oslávi svoje 84 narodeniny a prvýkrát sa na štúdium UTV zapísala v roku 2008.
 

"V tomto roku si pripomíname 25 rokov vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Košiciach. Od roku 1995 sme členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV), ktorá bola založená z iniciatívy univerzít a vysokých škôl v SR. Celkový počet absolventov za celé obdobie činnosti UTV v Košiciach je 3 367. V súčasnosti sa na výučbe podieľajú tri univerzity, ktoré majú sídlo v Košiciach. Technická univerzita v Košiciach, ktorá je zároveň koordinátorom projektu, ďalej Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave" uviedol prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach prof. Ervin Lumnitzer.
 

Doterajšie pestré spektrum študijných odborov UTV v nasledujúcom akademickom roku obohatí Geoturizmus, Letecká doprava, Sociológia a sociálna psychológia, Farmácia a Rodinné a verejné financie.

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku

Display portlet menu