Univerzita

Prijatie nových profesorov

Pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prijal v priestoroch svojej kancelárie novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov a hlavne, že ich menovaním stúpa dobré meno a kredit našej univerzity.

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku si dňa 18.05.2017 prevzali menovacie dekréty vysokoškolskí profesori z Technickej univerzity v Košiciach:

  • prof. Ing. Pavol Galajda, CSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE menovaný v študijnom odbore „telekomunikácie“
  • prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaný v študijnom odbore „priemyselné inžinierstvo“
  • prof. Ing. Michal Tomko, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE menovaný v študijnom odbore „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“
  • prof. Ing. Ján Piľa, PhD., z Leteckej fakulty TUKE menovaný v študijnom odbore „motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá“

Pán prezident v prejave zdôraznil potrebu kvality školstva, ktorá rozhoduje o budúcnosti krajiny:

"A práve v tejto súvislosti vás chcem požiadať, aby ste vytvárali neustály tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Očakávam, že budete rovnako prísni na seba ako na svojich študentov.
V závere svojho príhovoru pripomenul, že od nových profesorov očakáva tlak na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku. Pri napĺňaní týchto výziev im zaželal veľa šťastia v osobnom živote a dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a akademickom živote.

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský