Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Stanislav Kmeť prijal v priestoroch Rektorátu TUKE novovymenované profesorky a novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov. Stúpa tým dobré meno a kredit našej univerzity.

Z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky, J.E. Zuzany Čaputovej za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga, si dňa 18. novembra 2020 prevzali vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK):

  • prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE vymenovaná v odbore HKaIK „priemyselné inžinierstvo“,
  • prof. Ing. Marek Sukop, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „výrobná technika“,
  • prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „hutníctvo“,
  • prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE vymenovaná v odbore HKaIK „environmentálne inžinierstvo“,
  • prof. Ing. Juraj Kurimský, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „elektroenergetika“,
  • prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „informatika“,
  • prof. Ing. Radim Rybár, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“,
  • prof. Ing. Martin Straka, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE vymenovaný v odbore HKaIK „logistika“.

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu