Univerzita

Britský veľvyslanec na TUKE

Dňa 3. mája 2018 TUKE poctil svojou návštevou veľvyslanec Veľkej Británie v Slovenskej republike, Jeho Excelencia Andrew John Garth.

Vzácnu návštevu na pôde TUKE privítal pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Stretnutie sa nieslo v duchu predstavenia poslania, činností a výsledkov TUKE v oblasti vedy, vzdelávania, inovácií a to hlavne v spojitosti s aktivitami UVP Technicom.

Následná diskusia bola zameraná na koncept “smart cities“ a podpory vývoja nových progresívnych technológií, keďže Veľká Británie je v rámci Európy jedným z lídrov v rozvoji smart technológií. Veríme, že práve v tejto oblasti bude spolupráca medzi Slovenskom a Veľkou Britániou intenzívne napredovať.