Štúdium

Študentské ankety

Anketa Hodnotenie LS 2016/2017 bola spustená!

Otvorená 15.6.2017 – ukončená 31.10.2017, otázky ankety

Vážení študenti!
Vyplňte anketu a pomôžte tak aj vy zlepšiť kvalitu výučby na TUKE! 

Zapojiť sa môžete po prihlásení do IS MAIS:

https://student.tuke.sk/student/login.mais

Jediným cieľom tejto ankety je skvalitniť výučbu na TUKE - napraviť to, čo Vám pri učení sa prekáža a podporiť to, čo Vám pomáha. Zaujíma nás väčšinový názor, preto je dôležité, aby sa do ankety zapojilo čo najviac z Vás. Pri malej účasti získané informácie nezodpovedajú skutočným názorom študentov!
Pridajte, prosím, svoj názor k názorom ostatných!  Vyjadrite sa o predmetoch, univerzite aj o sebe pomocou odpovedí na otázky, ktoré Vám anketa ponúka.

Tešíme sa na Vaše odpovede!


Anketa Hodnotenie ZS 2016/2017 bola ukončená!
Ďakujeme za Vašu účasť!

Vyhodnotenie ankety Hodnotenie ZS 2016/2017

Otvorená 13.2.2017 – ukončená 12.5.2017, otázky ankety
Žrebovanie sa uskutočnilo 7.6.2017

Účasť na ankete ZS 2016/2017:

 

Podľa §70 ods. 1 písm. h zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má študent právo aspoň raz ročne možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch.
Na TUKE je Vám táto možnosť ponúknutá už od akademického roku 2006/2007 formou celouniverzitných študentských ankiet dvakrát ročne.

Aktuálna anketa je prístupná každému študentovi po prihlásení do akademického informačného systému MAIS. Prihlásenie je potrebné na to, aby každý študent hlasoval iba raz. Vedenie TUKE zaručuje anonymitu pri hlasovaní! V systéme sa neeviduje väzba medzi štúdiom študenta a vyplneným dotazníkom! Za ochranu osobných a dôverných údajov sú zodpovední konkrétni poverení pracovníci TUKE. Aktuálnou anketou sa hodnotí predchádzajúci semester Akademického roka.
 
Pripomienky a problémy s anketami posielajte na mais@helpdesk.tuke.sk.