Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 31. 8. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 31. 8. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 25. 5. 2018
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 27. 8. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 27. 8. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 31. 5. 2018
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 24. 8. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 24. 8. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 15. 6. 2018
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 31. 5. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 31. 5. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 30. 5. 2018
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 13. 7. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 30. 8. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 15. 6. 2018
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30. 4. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 2. 7. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 15. 6. 2018
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 23. 7. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 29. 6. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 8. 6. 2018
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30. 11. 2017
 • 2. stupeň (Ing): 31. 5. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 28. 5. 2018
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 10. 8. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 10. 8. 2018
 • 3. stupeň (PhD): 31. 5. 2018