Výdaj prolongačnej známky pre akademický rok 2018/2019

Display portlet menu

Výdaj prolongačnej známky pre akademický rok 2018/2019

Preukaz denného študenta ISIC bude po prolongácii platný do 30.9.2019.
Prolongačnú známku si denní študenti budú môcť prevziať od 20.8.2018 na pracovisku ÚVT.

So známkou ISIC 09/2019 získate množstvo extra kupónov na zľavy v kupónovej knižke alebo na stránke www.isic.sk.
Externí študenti dostanú prolongačnú známku na študijnom oddelení.
Po zápise je potrebná nielen vizuálna ale aj elektronická prolongácia univerzitného preukazu.

Elektronické predĺženie platnosti vykonáte priložením svojho preukazu k univerzitnému terminálu, ktorý je umiestnený v priestoroch univerzity (hlavná budova Letná 9, pracovisko ÚVT Nemcovej 3 a pracovisko fakulty FVT Prešov).
 
Neprolongované preukazy budú od 1.10.2018 automaticky zablokované v interných aj externých systémoch.