OZ SLÁVIA TUKE

PhDr. Marek Mryglot
riaditeľ OZ Slávia
(marek.mryglot@tuke.sk, 0905 946 296)
Ing. Ľubomír Hlivák
koordinátor šport. činnosti
(lubomir.hlivak@tuke.sk, 0905 405 267)

 

Kluby OZ Slávia TUKE
Atletický oddiel Slávia TUKE
Jaroslav Rusnák, Henrieta Rusnáková
(www.akstuke-sk7.webnode.sk , 0918 111 761)
Futbalový klub Slávia TU Košice
Ing. Ľubomír Hlivák
(lubomir.hlivak@tuke.sk, 0905 405 267)
Slávia TUKE BUDOKAN
(centrum bojových športov)
Peter Onuščák
(www.budokan.sk, 0915 753 398)
Združenie technických športov
Klub RÁDIOAMATÉROV
Klub MODELÁROV
STRELECKÝ klub
 
p. Šoltés (0944 044 410)
p. Szabo (0918 255 987)
p.Vass (0903 633 505)
Šachový oddiel TJ Slávia TUKE
doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
(0905 769 615)
RUGBY klub Slávia TUKE
Mikuláš Čečko
(0903 255 663)

 

Kluby OZ Slávia TUKE
 1. Futbalový turnaj univerzít SR – TUKE CUP
 2. Medzinárodný atletický míting vo viacboji – TUKE CUP
 3. Medzinárodný TUKE Grand prix v rugby
 4. Hľadáme nových olympionikov v atletike
 5. Plachého TUKE míľa
 6. Výstup na Vihorlat
 7. Cassovia TUKE CUP v modelárstve
 8. Krajské kolo v pretláčaní rukou – FvT Prešov
 9. Majstrovstvá SR v pretláčaní rukou – FvT Prešov
 10. Univerzitný turnaj SR – TUKE CUP v kickboxe
 11. Súťaže v športovej streľbe
 12. Medzinárodná súťaž rádioamatérov
 13. Celoštátne súťaže vo futbale, v rugby, v atletike, v silových a technických športoch, v šachu a šport pre všetkých.
 14. Reprezentácia SR na významných európskych a svetových podujatiach.