Vnútorný systém kvality

Indikátory kvality

TUKE a jej súčasti sledujú a vyhodnocujú súbor indikatívnych ukazovateľov v oblasti:

 • Vzdelávania
  • Ukazovatele vstupu do vzdelávania 
  • Ukazovatele procesu vzdelávania
   • Prijímacie konanie, priebeh a ukončenie štúdia
   • Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta
   • Učitelia
   • Tvorivá činnosť a habilitačné konanie a inauguračné konanie
  • Ukazovatele výstupu zo vzdelávania
 • Vedy a výskumu
 • Ľudských zdrojov
 • Riadenia
 • Internacionalizácie
 • Rozvoja infraštruktúry
 • Rozvoja IKT
 • Spolupráce s praxou a mimoakademickou sférou

TUKE využíva ukazovatele pri spracovaní nasledujúcich správ:

a) Výročná správa o činnosti Technickej univerzity v Košiciach;
b) Hodnotenie úrovne Technickej univerzity v Košiciach vo vzdelávacej činnosti;
c) Správa o hodnotení výkonnosti systému manažérstva kvality na TUKE;
d) Vnútorná hodnotiaca správa TUKE.

Dokumenty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.