Vnútorný systém kvality

Habilitačné konania a inauguračné konania

Display portlet menu

Habilitačné konania a inauguračné konania

Pravidlá a postupy TUKE pre udelenie vedecko­-pedagogického titulu alebo umelecko­-pedagogického titulu docent a profesor uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vyhláškou č. 246/2019 Z. z. a kritéria na získanie vedecko­-pedagogických titulov alebo umelecko­-pedagogických titulov docent a profesor TUKE sú v súlade so štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

TUKE má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nižšie uvedených odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.

Zoznam odborov habilitačného konania a inauguračného konania na TUKE

Prebiehajúce a ukončené habilitačné konania a inauguračné konania na TUKE

TUKE a jej fakulty majú stanovené minimálne kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadavky pri týchto konaniach:

Dokumenty

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.