Ubytovacia komisia TUKE

Zloženie ubytovacej komisie:

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, predseda komisie

Členovia komisie:

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. - predseda akademického senátu TUKE

Ing. Marek Dufala – riaditeľ Študentských domovov a jedální TUKE