Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

 

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti

Špecifické ciele projektu:

  • Inovovať vzdelávanie , študijné materiály a zvýšiť kvalitu študijných programov
  • Podporiť princíp kvality vzdelávania na TUKE
  • Podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo vzdelávaní a výskume
  • Zvýšiť spoluprácu TUKE so zahraničnými vysokými školami

Cieľové skupiny:

  • študenti TUKE (1. a 2. stupeň vzdelávania),
  • doktorandi TUKE,
  • vysokoškolskí učitelia TUKE.