Komisia pre vedu a výskum TUKE

Display portlet menu

Komisia pre vedu a výskum TUKE

 

Predseda komisie

  • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Členovia

FBERG

  • doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD., ING.PAED.IGIP, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia

FMMR

  • doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD., prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy

SjF

  • prof. Ing. Ján Slota, PhD., prodekan pre vedu a výskum a doktorandské štúdium

FEI

  • doc. Ing. Karol Kyslan, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a III. stupeň štúdia

SvF

  • doc. Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a vzdelávanie v III. stupni štúdia

FVT

  • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

EkF

  • doc. Ing. Peter Džupka, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

FU

  • doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., prodekan pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy

LF

  • prof. Ing. Ladislav Főző, PhD., ING.PAED.IGIP, prodekan pre vedu a výskum