Referát domácich a zahraničných projektov

Display portlet menu

Referát domácich a zahraničných projektov

Domáce projekty

Zahraničné projekty

Referát projektov zabezpečuje analýzu, posudzovanie a vyhodnocovanie investičných a neinvestičných rozvojových projektov EÚ a zároveň vykonáva funkciu LEAR (Legal Entity Appointed Representative). V súvislosti s funkciou LEAR koordinuje a usmerňuje agendu spojenú s prípravou, monitorovaním a podporou riešenia medzinárodných projektov H2020.