MATLAB pre Technickú univerzitu v Košiciach

Display portlet menu

MATLAB pre Technickú univerzitu v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom Total Academic Headcount (TAH) licencie pre MATLAB, Simulink, a doplnkové produkty. Zamestnanci univerzity, výskumní pracovníci a študenti môžu tieto produkty používať pre výučbu, výskum a štúdium. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné zariadenia ako aj na súkromné počítače.

Získať prístup

O programe MATLAB a Simulink

MATLAB, jazyk pre technické výpočty, je programovacie prostredie pre vývoj algoritmov, analýzu dát, vizualizáciu a numerické výpočty. Simulink je grafické prostredie pre simuláciu a dizajn viacdoménových dynamických a vstavaných systémov, založený na modelovaní. Spoločnosť MathWorks vyrába takmer 100 ďalších produktov pre špecializované úlohy, ako je analýza dát a spracovanie obrazu.

Produkty dostupné pre univerzitu

MATLAB, Simulink a doplnkové produkty sú prístupné prostredníctvom našej TAH univerzitnej licencie. Aplikačné oblasti zahŕňajú:

 • MATLAB
 • Simulink
 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Antenna Toolbox
 • Audio System Toolbox
 • Automated Driving System Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications System Toolbox
 • Computer Vision System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • GPU Coder
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTE HDL Toolbox
 • LTE System Toolbox
 • Mapping Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Report Generator
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Model-Based Calibration Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Phased Array System Toolbox
 • Polyspace Bug Finder
 • Polyspace Code Prover
 • Powertrain Blockset
 • RF Blockset
 • RF Toolbox
 • Risk Management Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • SimEvents
 • Simscape
 • Simscape Driveline
 • Simscape Electronics
 • Simscape Fluids
 • Simscape Multibody
 • Simscape Power Systems
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Check
 • Simulink Code Inspector
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design
 • Simulink Coverage
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink PLC Coder
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Requirements
 • Simulink Test
 • Spreadsheet Link
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identification Toolbox
 • Text Analytics Toolbox
 • Trading Toolbox
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • WLAN System Toolbox