Akreditačná rada TUKE

Predseda:
prof. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD. – rektor

Podpredsedovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. – prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Ivo PETRÁŠ, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia:
prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. – zástupca zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE
prof. Ing. Anton PANDA, PhD. – zástupca Rady kvality TUKE pre ISO 9001
prof. Ing. Kristína ZGODAVOVÁ, PhD. – emeritná profesorka
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
prof. Ing. Jaroslav PORUBÄN, PhD.
Bc. Lenka BUBEŇKOVÁ – zástupkyňa študentov a študentiek

Tajomníčka:
Ing. Daniela TOMÁŠOVÁ

Dokumenty

Zápisy z Akreditačnej rady TUKE

Zápisy z Akreditačnej rady TUKE v roku 2023
Zápisy z Akreditačnej rady TUKE v roku 2022
Zápisy z Akreditačnej rady TUKE v roku 2021