Zoznam členov Akademického senátu TUKE

Display portlet menu

Zoznam členov Akademického senátu TUKE

Zamestnanecká časť

 1. prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD., FEI – predseda 
 2. doc. Ing. Ján DUPLÁK, PhD., FVT
 3. doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD., EkF
 4. doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD., Ing.Paed.IGIP, LF
 5. doc. RNDr. Pavol PURCZ, PhD., SvF – podpredseda
 6. prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc., SjF
 7. Mgr. art. Marián STRAKA, ArtD., FU
 8. doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD., FMMR
 9. prof. Ing. Ján ŠALIGA, PhD., FEI
 10. prof. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD., FBERG

Študentská časť

 1. Bc. Viktória ADAMKOVIČOVÁ, EkF
 2. Ing. Petra KOLEMBUSOVÁ, SjF
 3. Bc. Lenka BUBEŇKOVÁ, FEI – predseda ŠČ AS TUKE
 4. Bc. Kristína PRAMUKOVÁ, FBERG
 5. Bc. Viktória TUTOKYOVÁ, FVT