Akademický senát TUKE

Zloženie a rokovací poriadok AS TUKE

Správy o činnosti AS TUKE

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2024
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2023
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2022
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2021
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2020
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2019
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2018
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2017
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2016
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2015
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2014
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2013
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2012
Zápisnice zo zasadnutí AS TUKE v roku 2011

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára