Organizačná štruktúra TUKE

Prorektor pre vzdelávanie

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.

Životopis

Vzdelanie
1985 – 1989 Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach
Odbor: 91-49-8, Letecký pilotný (dopravný pilot ČVO 404)
Kvalifikácia: Inžinier (Ing.)
1998 – 2003 Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach
Odbor: 91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Kvalifikácia: Philosophiae doctor (PhD.)
1999 French Institute of Flight Safety in Paris, France
Odbor: Aviation
Špecializácia: Flight Safety
2001 – 2002 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
Odbor: Pedagogika
Špecializácia: Doplňujúce pedagogické štúdium
2002 Brno University of Technology, Czech Republic
Odbor: Air Transport
Špecializácia: Aerospace Management
2005 – 2006 Národná akadémia obrany A. Hadíka v Liptovskom Mikuláši
Odbor: Vojenské vedy
Špecializácia: Kurz národnej bezpečnosti
2004 – 2007 Žilinská univerzita v Žiline
Odbor: Doprava
Kvalifikácia: Docent (doc.)
2008 NATO Defence College, Roma, Italy
Odbor: Military Science
Špecializácia: International organizations
2013 Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Odbor: Ochrana osôb a majetku
Kvalifikácia: Profesor (prof.)
2015 Slovenská komisia pre udeľovanie vedeckých hodností pri SAV v Bratislave / VŠBM v Košiciach
Odbor: Právne vedy / Ochrana osôb a majetku
Kvalifikácia: Doktor právnych vied (DrSc.)
2016 Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Kvalifikácia: Odborné minimum pre znalcov

Prax
1986 – 1999 Pilot, letový inštruktor
2000 – 2001 Odborný asistent Katedry letovej prípravy Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ v Košiciach
2001 – 2002 Zástupca rektora Vojenskej leteckej akadémie GMRŠ v Košiciach pre výcvik
2003 – 2005 Veliteľ Leteckej základne Prešov
2006 ­– 2007 Riaditeľ Kurzu národnej bezpečnosti, Národná akadémia obrany A. Hadíka v Liptovskom Mikuláši
2007 – Školiteľ a školiteľ-konzultant v doktorandskom štúdiu
2007 – 2008 Starší vojenský poradca ministra obrany pre vzdelávanie
2008 – 2011 Rektor Akadémie ozbrojených síl. gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
2011 – 2016 Prorektor; Rektor VŠBM v Košiciach
2015 – 2016 Profesor, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
2016 – 2018 Profesor, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
2018 – 2021 Poradca dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre letecký výcvik
2022 – Poradca dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre leteckú edukáciu a akreditácie
2018 – Docent; Profesor, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
2023 – Prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre vzdelávanie

Členstvá
 • Člen Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach
 • Člen Vedenia TUKE
 • Člen Kolégia rektora TUKE
 • Podpredseda Akreditačnej rady TUKE
 • Podpredseda Rady kvality TUKE pre ISO 9001
 • Predseda Disciplinárnej komisie TUKE
 • Predseda Vzdelávacej komisie TUKE
 • Člen Vedeckej rady Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • Člen rozšíreného Kolégia dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • Podpredseda Fakultnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore DOPRAVA, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Predseda spoločnej Rady študijných programov MLD/ATM/RLD, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 • Člen Rady pre vzdelávanie a výchovu, Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
 • Reprezentant TUKE v medzinárodnej organizácii  ALICANTO – International Association of Aviation and Aerospace Education / ICAO. Montreal, Canada, ALICANTO Education Committee
 • Reprezentant TUKE v Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) WG 5 providing support to the High Level Group on Aviation Research, convened by the European Commission, Brussels, Belgium
 • Member of The Steering Group of Pedagogical Development at the Ulysseus European University