Organizačná štruktúra TUKE

Vedenie OHSE

Odbor hospodárskej správy a energetiky

Ing. Peter Ivančák, PhD.
vedúci odboru

Tel.: + 421 (55) 602 4444
Mobil: 0905 484 193
E-mail: peter.ivancak@tuke.sk

Oddelenie investícií, energetiky a VO

Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA
poverený vedúci oddelenia

Tel.: + 421 (55) 602 4201
Mobil: 0905 924 166
E-mail: milos.singovszki@tuke.sk

Oddelenie vnútorných služieb

Ing. Ivan Šestina, PhD.
poverený vedúci oddelenia

Tel.: + 421 (55) 602 2810
Mobil: 0908 922 134
E-mail: ivan.sestina@tuke.sk

Učebno - výcvikové zariadenie Herľany