Organizačná štruktúra TUKE

Vedenie OHSE

Odbor hospodárskej správy a energetiky

Ing. Roman Toma, PhD.
poverený vedúci OHSE

Tel.: + 421 (55) 602 4444
E-mail: roman.toma@tuke.sk

Oddelenie vnútorných služieb

Ing. Michal Ivančák, PhD.
poverený vedením oddelenia vnút. služieb

Tel.: + 421 (55) 602 4455
Mobil: 0910 525 787
E-mail: michal.ivancak@tuke.sk

Učebno-výcvikové zariadenie Herľany

Marta Sabadková
vedúca oddelenia

Tel.: + 421 (55) 696 4125
Mobil: 0905 811 097
E-mail: marta.sabadkova@tuke.sk

Referát administratívy

Ing. Michaela Mičáková

Tel.: + 421 (55) 602 4430
Mobil: + 421 918 597 063
Tel.: + 421 (55) 602 2880 (Podateľňa)
E-mail: michaela.micakova@tuke.sk