Univerzita

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

SILNÁ POZÍCIA
VEDY A VÝSKUMU

Rovnako ako v minulých rokoch, TUKE vynakladá úsilie na posilnenie svojej pozície v oblasti vedy a výskumu. Pokrok vedy a výskumu na našej univerzite bol výrazne podporený prostriedkami zo štrukturálnych fondov pridelených Európskou komisiou.
Doteraz bolo realizovaných 56 projektov s celkovým rozpočtom 196,5 mil.€. Jednorázový grant presahuje 112,7 mil. €. Podiel TUKE na spolufinancovaní týchto projektov činí 6 mil. €, čo sa rovná 5% spolufinancovaniu.

OSOBNOSŤ ROKA V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ

V roku 2015 Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností usporiadali 18. ročník súťaže – Vedec roka SR. Záštitu nad akciou prevzal slovenský prezident Andrej Kiska.

Mr. Sergej Hloch (FVT) získal zvláštnu cenu ako Osobnosť roka v oblasti technológií za výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a za mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.