Univerzita

VÝZNAMNÍ PARTNERI
VO SVETE

V rámci programu Erasmus+ bežia  EÚ (kľúčová akcia 103) aj mimo EÚ (kľúčová akcia 107) mobility pre študentov a zamestnancov vysokých škôl (VŠ). Naša univerzita má podpísaných 145 bilaterálnych dohôd s vysokými školami v 21 krajinách EÚ (vrátane Turecka a Macedónska) a 9 dohôd s vysokými školami v 5 krajinách mimo EÚ (Bosna-Hercegovina, Brazília, Egypt, Srbsko a USA). V roku 2015 bolo na fakultách TUKE 41 zahraničných študentov z Turecka, Francúzska, Španielska, Poľska, Maďarska, Portugalska, Rumunska a Talianska. Erasmus Mundus projekt Thelxinoe (Erasmus Euro-Oceanian Smart City Network), jedinečný na Slovensku, umožnil doktorandom a postgraduálnym študentom študovať v Austrálii a na Novom Zélande v oblasti "smart cities".

TUKE je zaradená do 5 univerzitných rebríčkov na celom svete: U-Multirank, URAP, SCIMAGO, Webometrics, 4 International Colleges and Universities a pracuje na zaradení do QS World University Rankings.

TUKE nadviazala spoluprácu so Slovensko-Ukrajinským Centrom Partnerstva. Zameriava sa na prijímanie ukrajinských študentov, rovnako ako na účasť na spoločných akciách ako sú výstavy, semináre atď.

 

Ďalšie informácie:
Úsek pre zahraničné vzťahy

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data