Univerzita

Výsledky voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Správy

Volebné zhromaždenie, pozostávajúce z členov Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach a členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu TUKE a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE, ktoré sa konalo 15. mája 2023, zvolilo tajným hlasovaním všetkými hlasmi kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach na funkčné obdobie od 16.8.2023 do 15.8.2027

 

prof. Ing. Petra MÉSÁROŠA, PhD.

 

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda volebnej komisie volebného zhromaždenia

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD
predseda Akademického senátu TUKE

PaedDr. Mgr. art. Július Klein
predseda Správnej rady TUKE

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data