Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu v rámci Týždňa vedy na Slovensku v r. 2018

Display portlet menu
Back to notices

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu v rámci Týždňa vedy na Slovensku v r. 2018

Messages

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci
„Týždňa vedy na Slovensku“, konanú dňa 6.11.2018

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo na Slovensku „Týždeň vedy na Slovensku v r. 2018“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa na TUKE uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt odprezentovali svoje práce.
Komisiu tvorili prodekani fakúlt pre vedu a doktorandské štúdium. Práce, boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality a dizajnu. Komisia vybrala zo 16-ich prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:
Ing. Jozef Mocnej - FEI - téma: Quality-Enabled IoT Architecture for Efficient Resources Utilization
Školiteľ: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Mgr. Katarína Šuľová - FMMR - téma: Materiálová charakteristika a uskladňovacia schopnosť vodíka v MgNiCeCu kovových sklách
Školiteľ: Ing. Karel Saksl, DrSc.

Z pohľadu dizajnu a kvality boli ako najlepšie vyhodnotené:
Ing. Katarína Čákyová - SvF - téma: Efektívne využitie vodných stien v interiéri budov z hľadiska tepelnej pohody.
Školiteľ: .prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Ing. Michal Buša - FBERG - téma: Návrh systému hodnotenia výkonnosti v logistickom reťazci podniku a logistických sieťach
Školiteľ: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.


MVDr. Valéria Geffertová
Úsek vedy, výskumu a DŠ

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data