Výsledky súťaže CENA REKTORA 2018

Display portlet menu
Back to notices

Výsledky súťaže CENA REKTORA 2018

Messages

V rámci Týždňa vedy a techniky, komisia zložená z externých členov preštudovala všetky predložené návrhy a rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. Vedec TUKE za rok 2018
Ocenenie získala: doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. (Stavebná fakulta)

2. Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov
Ocenenie získala: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

3. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii "vedecký článok" v roku 2018
Ocenenie získal článok: „Multiscale modeling of liquid storage laminated composite cylindrical tank under seismic load“
Autori: doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD., doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.
rok vydania: 2018, Elsevier (IF za posl.5 rokov 4,92)

4. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii "vedecká monografia v technických vedách" vydaná v roku 2018
Ocenenie získala monografia s názvom: “ Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems“
Autori: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. a kol.
rok vydania: 2018, ISBN: ISBN 978-3-319-67028-7
vydavateľstvo: Springer

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov nielen vo vedeckej oblasti. Ocenenia budú odovzdané na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady Technickej univerzity.

V Košiciach, 8.11.2018

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data