Univerzita

Udeľovanie národných víz zahraničným študentom

Display portlet menu
Späť na oznamy

Udeľovanie národných víz zahraničným študentom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad hraničnej a cudzineckej polície - Odbor cudzineckej polície

Informácia o možnosti udeľovania národných víz zahraničným študentom, ktorí si chcú podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia.

Z dôvodu prijatých pandemických opatrení vlády v súvislosti s COVID-19 spojenými s obmedzením slobody pohybu a pobytu a zákazom vychádzania boli stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície Policajného zboru zatvorené a nebolo možné od zahraničných študentov prijímať žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia.

Zahraniční študenti, ktorí vstúpili na územie Slovenskej republiky na základe udeleného národného víza sú oprávnení zdržiavať sa na území Slovenskej republiky aj po uplynutí platnosti národného víza podľa § 131i odsek 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

O udelenie pobytu na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru môžu zahraniční študenti podliehajúci vízovej povinnosti požiadať, len pokiaľ sú držiteľmi platného národného víza.

Za účelom pomoci zahraničným študentom, ktorí pricestovali na územie Slovenskej republiky na základe národných víz udelených zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí a v súčasnej dobe skončila ich platnosť a z dôvodu pandemických opatrení vlády v súvislosti s COVID-19 nebolo z ich strany možné podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom štúdia si Vám dovoľujem informovať, že udelenie víz v záujme SR podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov je možné udeliť na úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Ružinovská 1/B, Bratislava po požiadaní a potvrdení termínu emailom na adrese: ocpuhcp@minv.sk.

K žiadosti o udelenie národného víza je potrebné predložiť doklady podľa § 17 ods.  2 zákona o pobyte cudzincov a to platný cestovný doklad, farebnú fotografiu 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu a doklad o zdravotnom poistení.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data