Univerzita

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

Display portlet menu
Späť na oznamy

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

University Highlights

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií našej univerzity sa stal riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Po profesorovi Jakubíkovi je druhý z Technickej univerzity v Košiciach, ktorému sa dostalo tejto vysokej pocty.

Dňa 21. marca 2017  Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied volilo nových členov, ktorých navrhli vedecké rady ústavov SAV i samotní členovia Učenej spoločnosti.
Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením každý návrh anonymne hodnotenia piati vylosovaní členovia Učenej spoločnosti, pričom do samotnej voľby v pléne Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku Učenej spoločnosti.


Ďalšie informácie nájdete tu:
http://www.us.sav.sk/drupal/?q=members
http://www.us.sav.sk/drupal/?q=node/400