Univerzita

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“ na TUKE, konanú dňa 6.11.2017

Display portlet menu
Späť na oznamy

Súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE v rámci „Týždňa vedy na Slovensku“ na TUKE, konanú dňa 6.11.2017

Správy

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo na Slovensku „Týždeň vedy na Slovensku v r. 2017“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa na TUKE uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt odprezentovali svoje práce.

Komisiu tvorili prodekani fakúlt pre vedu a doktorandské štúdium. Práce, boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality a dizajnu. Komisia vybrala z 18-ich prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Martina Hrubovčáková - FMMaR - téma: Výronky na odliatkoch vyrobených metódou cold - box-amín a možnosti ich eliminácie v podmienkach spoločnosti Eurocast Košice s.r.o.
Školiteľ: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Ing. Róbert Žatkovič - FEI - téma: Výkonový vysokofrekvenčný DC/DC menič s mäkkým spínaním pri plnom rozsahu zaťaženia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.

Z pohľadu dizajnu a kvality boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Peter Čarák - SjF - téma: Využitie optických metód pri deformačnej a napäťovej analýze v okolí koncentrátorov nosných prvkov konštrukcií.
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.

Ing. Štefan Demčák - SvF - téma: Štúdium využitia remediačných postupov pre odstraňovanie starých environmentálnych záťaží
Školiteľ: prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

MVDr. Valéria Geffertová
Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.
Úsek vedy, výskumu a DŠ

 

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data