Univerzita

Prvé stretnutie slovenských vysokých škôl zapojených do iniciatívy európskych univerzít

Display portlet menu
Späť na oznamy

Prvé stretnutie slovenských vysokých škôl zapojených do iniciatívy európskych univerzít

Správy

V piatok 19. apríla 2024 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo prvé stretnutie slovenských vysokých škôl zapojených do iniciatívy európskych univerzít. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 25 zástupcov všetkých piatich aliancií pôsobiacich na Slovensku, t.j. INVEST (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), ENLIGHT (Univerzita Komenského v Bratislave), EULiST (Slovenská technická univerzita v Bratislave), FilmEU (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a zástupcovia nefinancovaných konzorcií EMERGE (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a KreativEU (Trnavská univerzita). Technickú univerzitu v Košiciach a Európsku univerzitu Ulysseus zastupoval prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Ján Piteľ, projektový manažér Viliam Fedák a koordinátorka pracovnej skupiny „Ulysseus Mobility“ Natália Vašková.

Účastníci stretnutia

Stretnutie otvorila zástupkyňa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tine Delva. Fórum bolo venované predstaveniu jednotlivých aliancií a diskusii na tému akreditácií, spoločných študijných programov, vzdelávacích aktivít, skúseností z implementácie projektov a napĺňania cieľov v oblasti mobilít. Výstupom stretnutia je prepojenie a sieťovanie zapojených univerzít a konkrétny plán zorganizovať ďalšie stretnutie na jeseň v Košiciach (s TUKE ako hosťujúcu univerzitou) a v zime v Bratislave.

Rokovací stôl

Iniciatíva aliancií európskych univerzít

Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je nastaviť hlbokú medzi­‑inštitucionálnu spoluprácu vysokých škôl v celej Európskej únii. Študenti môžu získať akademický titul kombinovaním štúdií vo viacerých krajinách a zvýšiť tým svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Európske univerzity sú konzorciá zaoberajúce sa vysokoškolským vzdelávaním v oblasti výskumu, inovácií a služieb spoločnosti. Tieto aliancie majú rôzne modely systémovej, štrukturálnej a udržateľnej nadnárodnej spolupráce, ktorá posilňuje kvalitu a výkonnosť vysokoškolského vzdelávania v celej Európe v prospech študentov a zamestnancov a zároveň podporuje demokratické hodnoty.

V súčasnosti pôsobí v EÚ 50 aliancií združujúcich viac ako 430 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej Európy. Cieľom iniciatívy je podporiť 60 aliancií do polovice roku 2024 združujúcich viac ako 500 európskych inštitúcií. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí päť aliancií európskych univerzít, z ktorých tri pôsobia od roku 2020 (Ulysseus, INVEST a ENLIGHT) a dve začali svoju činnosť na jeseň 2023 (EULiST a FilmEU).

Európska univerzita Ulysseus

Víziou Európskej univerzity Ulysseus je do roku 2030 vytvoriť excelentne uznávanú a medzinárodne atraktívnu európsku univerzitu otvorenú svetu, zameranú na ľudí jednotlivca a podporujúcu podnikavosť. Našou ambíciou je tak prispieť k formovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tým aj k budúcnosti Európy.

Ulysseus otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty Európska univerzita Ulysseus vznikla v roku 2020 a jej súčasnými členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Nice, Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Innsbruck, Rakúsko), Univerzita aplikovaných vied Haaga­‑Helia (Helsinki, Fínsko), Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Podgorica, Čierna Hora).

Ďalšie informácie o Európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Ulysseus logo Ulysseus logá univerzít

Funded by

 

Za fotografie ďakujeme SPU v Nitre.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data