Univerzita

Programové obdobie po Horizonte 2020 - dotazník

Display portlet menu
Späť na oznamy

Programové obdobie po Horizonte 2020 - dotazník

Správy

Európska komisia sa intenzívne pripravuje na programové obdobie po roku 2020 – po Horizonte 2020 (FP9). - do 8.4.2018
Črtá sa koncepcia tzv. Missions – vysoko ambicióznych cieľov, ktoré sa bude EÚ snažiť dosiahnuť. Majú inšpirovať obyvateľov EÚ, produkovať špičkové výsledky vo výskume a inováciách, podporovať ekonomický rast a riešiť vybrané spoločenské problémy.

Jeden z príspevkov – od prof. Mariany Mazzucato, (UCL) – predstavil komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas na Industrial Day 2018.
Správa „Mission-oriented research & innovation in the European Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth“ navrhuje filozofiu výberu a kritériá pre výber misií.

Misie by mali byť:

  1. Odvážne, inšpiratívne a s veľkým významom pre spoločnosť
  2. Cielené, merateľné a časovo ohraničené
  3. Ambiciózne ale realizovateľné
  4. Mali by posilniť medziodborové a medziodvetvové inovácie
  5. Mali by vyžadovať niekoľko (rôznych) riešení založených na tzv. „bottom-up approach“

Ako ich možný príklad uvádza:

  • 100 carbon neutral cities by 2030
  • A plastic-free ocean
  • Decreasing the burden of dementia


Správa od prof. Mazzucato je len jeden zo vstupov pre finálny rozhodovací proces. Nájdete ju tu.

Dôležité však budú aj národné pozície a návrhy členských krajín. (Bohužiaľ, na Slovensku sa na začatie diskusie na túto tému ešte len čaká....)

Európska komisia vyzýva verejnosť a aktérov z oblasti VaVaI na poskytnutie spätnej väzby a prípadné návrhy možných misií pre výskum a inovácie. Toto vyjadrenie je možné do 8. apríla 2018 prostredníctvom tohto dotazníka.

Prosíme, vyjadrite svoj názor.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data