Univerzita

Nový rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., otvoril úvodné zasadnutie Vedenia TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Nový rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., otvoril úvodné zasadnutie Vedenia TUKE

Správy

Nové vedenie TUKE (2023)

Dňa 17. augusta 2023 prvý krát zasadalo nové Vedenie Technickej univerzity v Košiciach pod vedením rektora TUKE prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. Rektor po úvodnom príhovore odovzdal poverovacie dekréty novým prorektorom, ktorými sa stali:

  • prof. Ing. Juraj Gazda, PhD. – prorektor pre inovácie a transfer technológií (FEI),

  • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium (FBERG),

  • Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. – prorektor pre vzdelávanie (LF),

  • prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. – prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu (FVT),

  • Ing. Rastislav Ručinský, PhD. – prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy (SvF).

Na zasadnutie prijal pozvanie aj bývalý rektor Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., ktorý súčasnému Vedeniu TUKE poprial veľa síl a úspechov pri riadení univerzity.

Vedenie TUKE, súčasne s kvestorom doc. Ing. Marcelom Behúnom, PhD. a predsedom AS TUKE prof. Ing. Romanom Cimbalom, PhD., následne pokračovalo v rokovaniach a nastavovaniach procesov.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data