Univerzita

Späť na oznamy

MiniErasmus

Udalosti

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa po tretí krát na celouniverzitnej úrovni realizoval projekt s názvom MiniErasmus. V rámci neho sme na našej univerzite privítali stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska (Bardejov, Bratislava, Medzilaborce, Nitra, Prešov, Trebišov atď.).

V priebehu štyroch dní si 36 MiniErasmákov vyskúšalo, aké je to byť vysokoškolákom a dostalo príležitosť absolvovať prednášky a cvičenia na štyroch fakultách našej univerzity s riadnymi vysokoškolskými študentami (Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta umení, Letecká fakulta). Projekt prebiehal od 18. – 20. novembra 2019 v spolupráci s organizáciou Future Generation Europe. MiniErasmus je projekt, ktorého snahou je dať stredoškolákovi odpoveď
na otázku: „Vedel by si si predstaviť takto prežiť najbližšie roky svojho života?“
Aktivity od pondelka do stredy pozostávali z doobedňajšej študijnej a poobedňajšej voľnočasovej časti, ktorá bola zložená zo zaujímavých prednášok a workshopov.

Najpočetnejšia skupina MiniErasmákov sa zúčastnila priameho vyučovania na prednáškach a cvičeniach piatich katedier Leteckej fakulty. Dostali možnosť porozprávať sa s pedagógmi a študentami fakulty, oboznámili sa so systémom štúdia na fakulte ako aj náplňou študijných programov, čo im napomôže pri výbere ďalšieho smerovania po skončení strednej školy. Prezreli si laboratóriá a simulátory Leteckej fakulty.

Na Ekonomickej fakulte sa zúčastnili na seminároch predmetov Makroekonómia, Bankovníctvo, Podnik a podnikanie, Manažment bankových operácií či Účtovníctvo peňažných ústavov. Posledný vyučovací deň žiaci ukončili s dekanom fakulty, kde si zahrali malý kvíz a získali od fakulty symbolické darčeky na pamiatku.

MiniErasmáci sa na Stavebnej fakulte zúčastnili na prednáškach a cvičeniach z oblasti pozemného staviteľstva, technológie stavebných procesov, kovových konštrukcií a environmentálneho inžinierstva. Pedagógovia im predviedli aj prácu v laboratóriu zameranom na stavebné materiály. MiniErasmáci sa stretli aj so študentmi z Poľska, ktorí boli v rovnakom čase na fakulte v rámci programu Erasmus+.

Fakulta umení predstavila MiniErasmákom svoje ateliéry, kde dostali aj informácie o študijných programoch a rozdieloch medzi nimi a taktiež informácie o prijímacom konaní vo forme talentových skúšok. Vyskúšali si aj aktívnu hodinu o typografii kde mali možnosť aj kresliť.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data