Univerzita

Mesto ocenilo osobnosti z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Mesto ocenilo osobnosti z TUKE

University Highlights

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení mesta Košice - Ceny mesta, Ceny primátora a Plakety primátora, je vyvrcholením každoročných osláv Dňa mesta Košice.

V tomto roku boli Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta a Plakety primátora mesta udelené celkovo 20-tim jednotlivcom a 5-tim kolektívom. Za účasti europoslankyne Moniky Smolkovej, podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho, a mnohých vzácnych hostí, odovzdali laureátom ocenenia viceprimátor mesta poverený plnením úloh primátora Martin Petruško, a viceprimátorka mesta Renáta Lenártová.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo CENU MESTA KOŠICE:

Prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, CSc., pri príležitosti významného životného jubilea, za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Primátor mesta Košice udelil CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františkovi Trebuňovi, CSc., za mimoriadne zásluhy o rozvoj školstva, vedy a techniky v oblasti strojárstva, a významný prínos k získaniu investorov v regióne Košíc

Za všetkých tohtoročných laureátov poďakoval rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť.

Vo svojom prejave zdôraznil, že človek musí mať rád svoju prácu a aktivity, ktoré robí, a naplno sa im oddať. Musí mať cieľ. Potom to už ide samo.

„Vidím tu celý rad osobností, ktoré zviditeľnili naše mesto. Som rád, že odovzdajú štafetový kolík nasledujúcim generáciám v rôznych oblastiach života. S pokorou sme prijali ocenenia. Budú motiváciou k našej ďalšej práci,“ poďakoval rektor.

Bližšie informácie: Oficiálne stránky Mesta Košice https://www.kosice.sk/article.php?id=21020

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data