Univerzita

Výsledky záverečného hodnotenia riešenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2022

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky záverečného hodnotenia riešenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2022

University Highlights

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2022, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE.

Všetkých 7 projektov, ktoré boli financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 sa ukončili výsledkom záverečného hodnotenia – úspešne splnené ciele projektu.

01/TUKE/2022: Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka, zodpovedná riešiteľka: Ing. Dagmara Varcholová, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

02/TUKE/2022: UAV Carbon Cub – lietajúca platforma pre výskum a vývoj inteligentnej avioniky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimon Karaffa, Letecká fakulta TUKE

03/TUKE/2022: Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do trojstopového vozidla, zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta TUKE

04/TUKE/2022: Redox vlastnosti kovových nanoobjektov a vplyv ich veľkosti na ich elektrochemickú odozvu v simulovaných biomedicínskych prostrediach, zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Slovenský, PhD., Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

05/TUKE/2022: Fyzikálne zdôvodnenie tvorby prvkov parazitickej architektúry Čo ak by sa architektúra bola schopná navrhnúť, rásť a vyvíjať sama?, zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Baroš, Stavebná fakulta TUKE

06/TUKE/2022: Vývoj biodegradovateľných zinkových zliatin pre biomedicínske aplikácie, zodpovedná riešiteľka: Ing. Wanda Mamrilla, rod. Miženková, Strojnícka fakulta TUKE

07/TUKE/2022: AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, zodpovedný riešiteľ: Ing. Alexander Brecko, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data