Univerzita

Oznamy

Pracovná návšteva TUKE podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR

Správy

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR, Tomáš Taraba, zahájil konštruktívny odborný dialóg s vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) týkajúci sa efektívneho nakladania s odpadmi. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o využití najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a predstavujú riziko pre ľudské zdravie. (zobraziť viac)

22. Vedecké podujatie IEEE SAMI 2024

Správy

Vedecké podujatie IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2024) sa konalo 25. – 27. januára 2024 ako jedna z platforiem dlhoročnej spolupráce medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Óbuda University v Budapešti. (zobraziť viac)

Technická univerzita v Košiciach na pracovnej ceste v Bahrajne

Správy

Technická univerzita v Košiciach, pod vedením rektora prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., sa zúčastnila pracovnej cesty v Bahrajne ako súčasť delegácie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Pracovné stretnutia v Bahrajne sa uskutočnili 15. – 16. januára 2024, pričom prebehlo niekoľko dôležitých rokovaní. (zobraziť viac)

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2023

University Highlights

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2023, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE. (zobraziť viac)

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2024

University Highlights

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2024 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 42 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 11 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (zobraziť viac)

<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data