Univerzita

Oznamy

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2023

University Highlights

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2023 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 15 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023: (zobraziť viac)

Odovzdanie diplomov a ďakovných listov

University Highlights

Pán rektor Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., za prítomnosti pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc., pani prodekanky a pánov prodekanov fakúlt TUKE prijal v priestoroch Rektorátu TUKE ocenených z Technickej univerzity v Košiciach a odovzdal výhercom diplomy v súťažiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 a ďakovné listy za ocenenia výsledkov vedecko­‑výskumnej činnosti. (zobraziť viac)

Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Správy

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“), Štatútu TUKE a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE, vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora TUKE na funkčné obdobie od 16.08.2023 do 15.08.2027. (zobraziť viac)

<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data