Univerzita

Legislatíva univerzity

Legislatíva Technickej univerzity v Košiciach obsahuje vnútorné predpisy, ktoré sú vydané podľa § 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou legislatívy je aj Dokumentácia systému manažérstva kvality vydaná v súlade s normou STN EN ISO 9001:2016 a s certifikátom systému manažérstva kvality v oblasti Zabezpečovanie procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni vysokej školy.

Táto časť legislatívy je prístupná len pre zamestnancov univerzity a pre verejnosť je jej zoznam uvedený v časti Slobodný prístup k informáciám.