Univerzita

Významná návšteva v UVP TECHNICOM

Display portlet menu

Významná návšteva v UVP TECHNICOM

Dňa 16.9.2021 sme na pôde Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach privítali VIP hostí – Andreasa Trulsa, ktorí pôsobí na pozícií generálneho riaditeľa a Juraja Probalu, vedúceho marketingu, PR a komunikácie, zástupcov jednej z najväčších IT spoločnosti na Slovensku – Deutsche Telecom IT Solutions Slovakia.

Hosti na pôde UVP TECHNICOM privítal prof. Anton Čižmár, prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE, viceprezident UVP TECHNICOM, spolu s doc. Petrom Feciľakom, zástupcom startupu CEELABS, ktorí oboznámili vzácnych hostí s koncepciou UVP TECHNICOM ako ekosystému inovácií a technologického transferu na TUKE a taktiež s jeho bohatou činnosťou a aktivitami, medzi ktorými významnú úlohu zohráva aj spolupráca UVP TECHNICOM práve so spoločnosťou DT IT Solution Slovakia. Významná je napríklad aj spolupráca Startup centra a inkubátora TUKE s Inkubátorom „inovvlab“ v oblasti organizácie akceleračných programov pre startupy. V rámci návštevy UVP TECHNICOM navštívili hostia aj pracovisko inovatívneho technologického startupu CEELABS a mali tak možnosť sa osobne presvedčiť o úrovni startupov, ktoré pôsobia v Startup centre a Inkubátore TUKE.

Významná návšteva v UVP TECHNICOM

Display portlet menu