Univerzita

Výstava: „Sedem desaťročí TUKE“

Display portlet menu

Výstava: „Sedem desaťročí TUKE“

Pri príležitosti 70. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach bola vo výstavných priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM inštalovaná výstava pod názvom „Sedem desaťročí TUKE“. Jej zámerom bolo priblížiť návštevníkom prierez 7 desaťročí v živote jednej z popredných vysokých škôl na Slovensku. Autor výstavy, Róbert Klik, pripravil ucelený koncept, ktorý v sebe zahŕňa všetky podstatné míľniky z histórie, ktoré postupne nadväzujú na súčasné hlavné piliere univerzity: Vzdelávanie, Vedu a výskum, Inovácie a v neposlednom rade Kultúru a šport. Prevažná miera záberov je umeleckým rukopisom autora výstavy. Z historických momentiek z Archívu TUKE sú súčasťou výstavy aj fotografie, ktoré verejnosť môže vidieť po prvýkrát.

Súbežne s historicko­‑fotografickou výstavou „Sedem desaťročí TUKE“ prebiehala aj výstava s názvom „Organické štruktúry“ prezentujúca tvorbu sochárov Mariána Straku (1976) a Michala Machciníka (1989), no i keď išlo o ich samostatné programy, spojenie týchto dvoch autorov generuje isté podobnosti, analógie, spoločné znaky ich práce, i keď to nie je ich priamym zámerom. Obaja sa zaoberajú témou prírody a civilizácie, ich vzájomných presahov, kde príroda je súčasťou kultúry a zároveň je konfrontovaná negatívnymi dopadmi civilizačného pokroku. Obaja vychádzajú z konceptu sochy v expandovanom poli, teda diela, ktoré reaguje na miestne – špecifické skutočnosti, i keď nie v priamom vzťahu k politike či histórii.

Výstava: „Sedem desaťročí TUKE“

Display portlet menu