Univerzita

Veda v meste - Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať

Display portlet menu

Veda v meste - Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať

Ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti prírodných vied, informatiky, matematiky a technických smerov. Práve týmto témam bola venovaná akcia IT Akadémie, ktorá sa konala 15. marca v priestoroch auly Maxima TUKE. Podujatie bolo prioritne určené pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl. Obohatením boli propagačné stánky s vedeckými aktivitami stredných a vysokých v oblasti propagáciu IT medzi dievčatami. V rámci podujatia si mali študenti možnosť prezrieť aj vybrané IT pracoviská univerzity a získali základné informácie o štúdiu týchto progresívnych vied na TUKE.

Reportáž Študentskej televízie

Veda v meste - Ako sa uplatniť s IT a prečo ho ísť študovať

Display portlet menu