Univerzita

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. na TUKE

Display portlet menu

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. na TUKE

22. októbra 2019 sa v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie čestného titulu Doctor honoris causa Technickej univerzity v Košiciach

prof. Ing. Nicolaeovi Stelianovi Ungureanuovi, PhD.,

zo Strojníckej fakulty North University Centre v meste Baia Mare v Rumunsku. Pán profesor Ungureanu patrí v oblasti výrobných technológií a výrobnej techniky medzi renomovaných a erudovaných odborníkov s výrazným medzinárodným uznaním.

Ocenenie bolo udelené za jeho mimoriadny a významný podiel na rozvoji medzinárodnej spolupráce s TUKE v oblasti výrobných technológií a výrobnej techniky a výraznému napomáhaniu vedeckého a pedagogického rastu tvorivých pracovníkov Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove.

Počiatok spolupráce pracovníkov Fakulty výrobných technológií TUKE s prof. Ungureanu a jeho spolupracovníkmi sa datuje od roku 1998. Aktívne spolupracoval najmä na mobilitných projektoch, neskôr sa spolupráca rozšírila na aktívnu spoluprácu v oblasti vedy. Bol oponentom a členom komisií pre obhajoby doktorandských prác a habilitačných konaní. Aktívne sa zúčastnil na viac ako 10 vedeckých konferenciách v pozíciách člena vedeckých výborov konferencií, ktoré organizovala FVT TUKE. Ako autor publikoval s pracovníkmi FVT viac ako 20 publikácií. Bol resp. je koordinátorom 4 projektov CEEPUS kde členmi konzorcia bola aj FVT.

Udelenie čestného titulu Dr.h.c. na TUKE

Display portlet menu