Univerzita

TUKE navštívil štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis

Display portlet menu

TUKE navštívil štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis

Technickú univerzitu v Košiciach navštívil v utorok 14. júla 2020 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.

Úvodné predstavenie univerzity sa uskutočnilo v kancelárii pána rektora za prítomnosti členov vedenia. Pán rektor vyzdvihol záujem predstaviteľov rezortu o dianie a problémy vysokoškolských inštitúcií. Následne informoval pána štátneho tajomníka, ako sa TUKE popasovala s pandémiou a zdôraznil, že napriek neľahkej situácii sa našlo množstvo zanietených zamestnancov a študentov, ktorí pracovali na vývoji a výrobe pomôcok pre ľudí v prvej línii.

Pokračovaním návštevy bola prehliadka vybraných laboratórnych pracovísk univerzity. OPEN Lab názorne predstavil filozofiu a nový spôsob interaktivity medzi študentom a umelou inteligenciou. V Laboratóriu aditívnych biomedicínskych procesov si pán štátny tajomník prezrel priestory, v ktorých sa vyrábali ochranné štíty, stále respirátory a ako lekár neobišiel ani laboratórium pre vývoj nových biomedicínskych implantátov.

Prehliadkou priestorov Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM sa zavŕšil program návštevy. V diskusii bol prezentovaný systém a poslanie vedeckého parku. Ukážkou univerzálneho pľúcneho ventilátora bola preukázaná vývojová spolupráca s priemyselnou a odbornou praxou. V priestoroch Inkubátora TUKE bola pripravená ukážka aplikovaného výskumu CEELABS, kde bolo prezentované, ako môže inovatívna myšlienka získať podporu a zázemie pre vývoj a postupnú komercionalizáciu na finálny produkt.

TUKE navštívil štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis

Display portlet menu