Univerzita

TUKE navštívil nový minister školstva

Display portlet menu

TUKE navštívil nový minister školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling na svojej pracovnej ceste v Košiciach 15. mája 2020 navštívil aj Technickú univerzitu v Košiciach. Vzhľadom na pandémiu a len dvojmesačné pôsobenie vo funkcii - patrí táto návšteva ministra medzi výnimočné. Spoločnú diskusiu s členmi vedenia univerzity uviedol pán rektor prof. Stanislav Kmeť, ktorý na začiatku stručne predstavil univerzitu a jej priority rozvoja na nasledujúce obdobie. Zároveň otvoril aktuálne témy, ktorými sa TUKE zaoberá, a považuje za dôležité aj z pohľadu rozvoja vysokého školstva na Slovensku.

Pán minister vyjadril presvedčenie, že podnetné kroky na zvýšenie kvality vysokých škôl vzídu aj z uznesení Slovenskej rektorskej konferencie a tým sa nasmerujú ďalšie potrebné kroky rezortu. V diskusii taktiež odznela požiadavka zo strany univerzity na oprášenie podpory univerzitných vedeckých parkov, ktoré nenahraditeľne spájajú priemyselnú sféru a univerzitu v spoločnom výskume a následnom transfere technológií do reálnej praxe.

Záverečnou časťou programu návštevy bola prezentácia produktov a prototypov, ktoré univerzita vyvíja pre boj s pandémiou COVID-19. Prvýkrát bola prezentovaná univerzálna pľúcna ventilácia, ktorá sa pripravuje na klinické testovanie. Dekan Strojníckej fakulty TUKE prof. Jozef Živčák ukázal stále respirátory, ktoré sú momentálne na certifikačnom testovaní a budú vyrábané pre účely Štátnych hmotných rezerv SR. V neposlednom rade boli pánovi ministrovi ukázané ochranné štíty, ktoré sa na TUKE vyrobili v počte vyše 4.500 kusov pre zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku.

TUKE navštívil nový minister školstva

Display portlet menu