Univerzita

TOP ŠTUDENTSKÁ ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Display portlet menu

TOP ŠTUDENTSKÁ ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Poznáme víťazov 1. ročníka súťaže

Dňa 4.11.2021 sme za účasti zástupcov vedenia TUKE (prof. Ing. Anton Čižmár, prorektor pre Inovácie a technologický transfer), DT IT Solutions Slovakia (Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia) a Košice IT Valley (Miriama Hučková, vykonná riaditeľka KEITVA) slávnostne odovzdali ceny 3 študentom, ktorí zvíťazili so svojou záverečnou prácou v súťaži študentských záverečných prác (Bc., Ing. a PhD.).

UVP TECHNICOM a Innovlab – Startup Center Kosice vyhlásili v školskom roku 2020/2021 súťaž o najlepšiu záverečnú študentskú prácu (Bc., Ing., PhD.) s inovačným (biznis) potenciálom v troch kategóriách: INTELIGENTNÉ MESTO, ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A PRIEMYSEL.

Víťazi získali finančnú odmenu vo výške 500 Eur, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, a možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra UVP TECHNICOM a InnovLab Startup Up centra, prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu). Odmenení boli aj vedúci študentov víťazných študentských prác.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách v školskom roku 2020-2021 sa stali:

INTELIGENTNÉ MESTO
Ing. Stanislav Gnatkovskyi: „Vývoj technických riešení pre integráciu elektromobility elektrickej sieti“
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
Pracovisko: FVT, Katedra automobilových a výrobných technológií

PRIEMYSEL
Ing. Vladimír Marcinov: „Využitie vodného splavu pri spracovaní odpadov“
Vedúci práce: doc. Ing.  Dušan Orač PhD.
Pracovisko: FMMR, Ústav recyklačných technológií

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
Bc. Maroš Stredanský: „Inteligentné riadenie biomechanického systému“
Vedúci práce: doc. Ing.  Marek Bundzel, PhD.
Pracovisko: FEI, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Blahoželáme víťazom a ich vedúcim!!!

A už teraz sa tešíme na úspešnú realizáciu víťazných projektov.

O súťaži

Súťaž bola vyhlásená v školskom roku 2020-2021 po prvý krát a prihlásiť sa do súťaže mohol každý, kto v školskom roku 2020/2021 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2021.

Práce posudzovala odborná porota, zložená zo zástupcov akademickej a podnikateľskej sféry.

TOP ŠTUDENTSKÁ ZÁVEREČNÁ PRÁCA

Display portlet menu